Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wyjątkowo trudna sytuacja zdrowotna i społeczna ludzi zakażonych HIV była głównym czynnikiem determinującym założenie w 1990 r. Ośrodka Readaptacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Pełna nazwa instytucji brzmi Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny. Organem założycielskim dla tej placówki jest Minister Zdrowia, który na mocy Zarządzenia z dnia 10  kwietnia  1990  utworzył Ośrodek. Siedzibą   Ośrodka   jest   Karczew   (koło Otwocka), a obszarem swojego działania obejmuje całą Polskę. Pierwszą placówką a zarazem ówczesną siedzibą był oddział w Konstancinie - Jeziornie. Kolejnymi zarządzeniami Minister Zdrowia utworzył oddziały Ośrodka w Piastowie i Karczewie.

Ośrodek   jest   jednostką   budżetową   i  publicznym  zakładem  opieki  zdrowotnej.     W zakładzie tym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne z zakresu resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Ośrodek  także  świadczy  opiekę  paliatywną  w  11  łóżkowym  oddziale  hospicyjnym. We wszystkich oddziałach ośrodka przyjmowani są w pierwszej kolejności pacjenci zakażeni HIV. 

Ks. dr Arkadiusz Nowak
Dyrektor Ośrodka