Prawa Pacjenta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Polsce prawa pacjenta wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowanych umów międzynarodowych i Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. Nr 52, poz.417 z późn. zm. oraz szeregu ustaw zwykłych.

W Polsce do najważniejszych praw pacjenta należą:

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do informacji
 3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 4. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem
 5. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 7. Prawo do doumentacji medycznej
 8. Prawo  do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawo do opieki duszpasterskiej
 11. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 06 listopada 2008r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf